Gıda Laboratuvarı
Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğinde belirtilen Gıda Analizleri yapılmaktadır.
Su Laboratuvarı
Kullanım Suyu, Buz, Deniz Suyu, Mikrobiyolojik ve Kimyasal Analizleri güncel ISO metodlarına göre yapılmaktadır. Ayrıca konaklama tesisleri için yüksek derecede risk teşkil eden Legionella Analizini Türkak akredite olarak gerçekleştirmekteyiz
Havuz Suyu Laboratuvarı
T.C. Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu adına Akdeniz ve Ege bölgesindeki Havuz Suyu Analizlerini Yüzme Havuzlarinin Tabi̇ Olacağı Sağlık Esaslari Hakkinda Yönetmeli̇ğe göre Türkak akredite olarak gerçekleştirmekteyiz.
Çevresel Analiz Laboratuvarı
Tesislerde kullanılan alet ekipman, çalışan personel, ortam havası analizlerini teknolojik cihazlar ile ölçümünü gerçekleştirmekteyiz.
Hizmetlerimiz
Faaliyet Alanları
  • Gıda Analizleri
  • Su Analizleri
  • Çevresel Analizleri
  • Ortam Analizleri
  • Havuz Suyu Analizleri
Gıda Analizleri

Tüketici sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden biri olan gıda güvenliğinin sağlanmasında Gıda Analizleri temel faktörlerdendir.

Salmonella spp. , Escherichia coli,Listeria monocytogenes, Koagulaz pozitif stafilokoklar , Stafilokokal enterotoksinler, Maya ve Küf başta olmak üzere Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğine göre Gıda Analizleri yapılmaktadır.

Su Analizleri

Bir insan vucudunun günlük ortalama 2.5 litre su tüketmesi gerekmektedir. Hayatımızın bir çok noktasında tüketimden yüzme havuzuna, deniz suyundan bahçe sulamaya, atık sudan ısıtma-soğutma sistemlerine kadar su vazgeçilmez bir unsurdur. Bu noktada kullanılan suyun kalitesi en önemli önceliktir. Yapmış olduğumuz Mikrobiyolojik, Kimyasal, Fiziksel su analizleri ile su kalitesinin tespitinde sizlere yardımcı olmaktayız.

Legionella, Escherichia coli, Toplam koliform, Pseudomonas aeruginosa, Toplam Aerobik koloni, pH, Nitrat, Klor, Alüminyum, Bakır, Amonyum, Nitrit, Alkalinite, Siyanürik Asit başta olmak üzere güncel uluslararası standartlarla su analizlerini gerçekleştirmekteyizd

Çevresel Analizleri

HACCP sisteminin ilk halkalarından olan gıda üretiminde kullanılan malzemelerin, çalışan personelin hijyen koşullarının sağladığının kontrolü, güvenli gıda üretiminin temel taşıdır. Personel elinden kullandığı bıçağa , kesme tahtasından tezgahlara, gıda ambalajından alet ekipmanlara kadar mikrobiyolojik analiz vazgeçilmez bir kritik kontrol noktasıdır.

Escherichia coli, Koagulaz Pozitif Stafilokoklar, Koliform başta olmak üzere swab analizleri, cm2 deki bakteri yükü laboratuvarlarımız tarafından tespit edilmektedir.

Ortam Havası Analizleri

Gıda üretimindeki havanın kalitesinin yanı sıra insanların soluduğu havanın hijyenik olması, yaşamın kaliteli sürdürülmesi için olmazsa olmazlardandır. Sahip olduğumuz Merck marka Air Sampler ortam havası kontrolü cihazımız ile gıda üretim tesislerindeki özellikle pastane , kasaphane gibi kontaminasyonun yüksek olduğu bölümlerde ortam havasın bakteriyolojik yükünü ve kalitesini ölçebilmekteyiz.
Ayrıca temiz oda kontrolü gıda taşıma araçlarının dolaplarının kontrolü tarafımızdan en son teknolojik cihazlar ile gerçekleşmektedir.

Küf Maya ve Aerobik Mezofilik Bakteri ortam havası kalitesinin indikatör parametreleridir.

Havuz Suyu Analizleri

Yaz aylarının vazgeçilmez bir parçası olan havuz suları her ne kadar uzaktan güzel gözüksede, havuz suyunun şartlandırılması sıcak yaz aylarında ve kalabalık yoğun kullanımda kontrolü hayati önem taşımaktadır. Hastalık yapıcı bakterilerden klor asit metal gibi kimyasal maddelerin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Bu sebeple havuz suyu analizleri resmi olarak ayda en az bir defa kontrol edilmesi zorunludur. Antalya ve Muğla illerinde bulunan havuz suyu analizlerinde Sağlık Bakanlığı adına resmi havuz suyu analiz yapma yetkimiz bulunmaktadır.

Analiz Talep/Teklif
Formu
Kalite Politikamız
Labpremium
Lab Premium’ un amacı hizmet verdiği sektörde kalitenin yükseltilmesine laboratuvar hizmetleri ile bilimsel destek vermektir. Bu amaç doğrultusunda imkan ve kabiliyetlerini arttırmak için bilim ve teknolojiye sürekli yatırım yapan Lab Premium yönetimi ve personeli teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışarak, tarafsızlık, dürüstlük, güvenilirlik ve saygınlık ilkelerinden ödün vermeden, faaliyetlerini sürdürecektir. .
Lab Premium müşteri memnuniyetinin sağlanmasında hızlı, kesin ve doğru analiz ve test sonuçlarının öneminin bilincindedir. Bu nedenle analiz ve test hizmetlerinde uluslararası kabul görmüş metotlar ve teknolojik cihazlar kullanılır. Lab Premium’ da analiz ve testler yalnızca nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmektedir ve personelin bilgi düzeyinin arttırılması yönelik eğitim faaliyetleri kalite sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır.
Labpremiumdan Haberler
Güncellemeler

Belge Yenileme

LABPREMIUM LİKYA 29.11.2018 tarihinde yüzme havuzu suyu, numune alma ve analiz yapma yetki belgesini , 25.02.2019 tarihinde ISO 17025 2017 standardına göre Akreditasyon Belgesini yenilemiştir.

Eğitim

Labpremium ailesi ISO 17025, 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler Eğitimi Tamamlamıştır.

Online Sistem yenilenmiştir.

Online Sistem arayüz güncellemesi, ve teknolojik iyileştirmeler yapılmıştır. Ana sayfada yıllık rapor, Uyarı sistemi, Analiz Sonuçları Rapolandırıldığında bildirim, Toplu indirme özellikleri eklenmiştir.

Eposta
Aboneliği