KİMYASAL ANALİZLER

Antalya - Kimyasal Analizler

Analiz

Kapsam

 

Metot

 

*pH Tayini

Elektrometrik Metot

 

Su

SM 4500-H+ B.

*Renk Tayini

Spektrometrik Metot

 

Su

SM 2120 C

*Siyanürik asit Tayini

Spektrometrik Metot

 

Su

İşletme içi metot-“AT-KİM-03”Water Research, 18(3): 277-280

*Bulanıklık Tayini

Nefelometrik Metot

 

Su

SM 2130 B

*Sıcaklık Tayini

Laboratuvar ve Saha Metodu

 

Su

SM 2550 B

*Toplam Alkalinite Tayini

Titrimetrik Metot

 

Su

SM 2320 B

*Alüminyum (Al) Tayini

Spektrometrik Metot

 

Su

SM 3500-Al B

*Amonyum/Amonyum Tayini

Ön işlem: Distilasyon

Ölçüm: Spektrometrik Metot

 

Su

SM 4500-NH3 B

SM 4500-NH3 F

*Bakır (Cu) Tayini

Spektrometrik Metot

 

Su

SM 3500-Cu C

*Serbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor (Cl) Tayini

DPD Spektrometrik Metot

 

Su

TS EN ISO 7393-2, 2018

*Nitrit/Nitrit Azotu Tayini

Spektrometrik Metot

 

Su

SM 4500 NO2 B

*Nitrat/Nitrat Azotu Tayini

Spektrometrik Metot

 

Su

SM 4500 NO3 B

*Hidrojen Peroksit Tayini

Spektrometrik Metot

 

Su

İşletme içi metot (AT-KİM-13) DIN 38409-H15 1987

*Biguanid Tayini

Spektrometrik Metot

 

Su

İşletme İçi Metot (AT-KİM-14)
(Talanta 71, 964-970,2007)

*Klor Tayini

El tipi spektrofotometre ile yerinde ölçüm

 

Su

İşletme İçi Metot (AT-KİM-15)
TS EN ISO 7393-2, 2018

Eposta
Aboneliği