MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Antalya - Mikrobiyolojik Analizler

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Metot Kodu

Analiz

Kapsam

 

Metot

 

AT-MİK-01

Escherichia coli Sayımı (En Muhtemel Sayı Tekniği)

Gıdalar

ISO 7251, 2005

AT-MİK-02

*Escherichia coli Sayımı

Gıdalar

ISO 16649-2: 2001

AT-MİK-04

*Koliform Bakteri Sayımı

Gıdalar

ISO 4832:2006

AT-MİK-05

*Aeorobik Koloni Sayımı

Gıdalar

ISO 4833-1:2013

AT-MİK-06

*Salmonella Aranması

Gıdalar

ISO 6579-1:2017

AT-MİK-07

*Koagulaz Pozitif Stafilokokların Sayımı

Gıdalar

ISO 6888-1:1999

AT-MİK-08

*Bacillus cereus Sayımı

Gıdalar

ISO 7932:2004

AT-MİK-10

*Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı

Gıdalar

TS ISO 21528-2:2017

AT-MİK-12

*Listeria monocytogenes Aranması

Gıdalar

ISO 11290-1:2017

AT-MİK-13

*Maya ve Küf Sayımı

Gıdalar

ISO 21527-1:2008

ISO 21527-2:2008

AT-MİK-15

*Vibrio parahaemolyticus, Vibrio chlorea Aranması ve Vibrio vulnificus

Gıdalar

ISO 21872-1:2017

AT-MİK-16

*Escherichia coli O157 Aranması

Gıdalar

ISO 16654:2001

AT-MİK-18

Contact Plate ve Swab

(Gıda ve Gıda işletmesinden alınan çevresel numuneler)

Gıda İşletmeleri-Yüzeyler

ISO 18593:2018

 

 

*Escherichia coli Sayımı koloni sayım tekniği

Gıda İşletmelerinden alınan çevresel numuneler

ISO 16649-2:2001

*Koagulaz Poziif Stafilokokların Sayımı ( S.aureus ve diğer türler) koloni sayım tekniği

Gıda İşletmelerinden alınan çevresel numuneler

ISO 6888-1:2009

AT-MİK-20

*Salmonella Aranması (Rapidcheck Select Salmonella)

Gıdalar

Rapidcheck Select Salmonella

AT-MİK-21

*Stafilokokal Enterotoksin Tayini

Gıdalar

EU-RL European Screning Method Ver.5

(RIDASCREEN Set Total Kit R,4105)

 

AT-MİK-22

*Toplam Küf ve Maya Sayımı ( Simplate Y&M-Cl)

Gıdalar

AOAC, 2002.11, Simplate Yeast and Mold

AT-MİK-27

*Gıdalarda Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı

Gıdalar

ISO 15213:2003

AT-MİK-25

*Escherichia coli ve Koliform Sayımı

(Membran Filtrasyon Tekniği)

Su, Havuz suyu

ISO 9308-1:2014

AT-MİK-26

*Sularda Aerobik Koloni Sayımı

Su, Havuz suyu

TS EN ISO 6222:1999

AT-MİK-28

*Sularda Pseudomonas aeruginosa Sayımı                          (Membran Filtrasyon Tekniği)

Su, havuz suyu

ISO 16266:2006

AT-MİK-29

*Legionella Tespiti

Su

ISO 11731:2017

AT-MİK-31

*Sularda Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı

Su

ISo 6461-2:1986

AT-MİK-32

*Fekal Enterokokların Sayımı Membran FiltrasyonTekniği

Su

ISO 7899-2:200

Eposta
Aboneliği