KALİTE POLİTİKASI

Lab Premium’ un amacı hizmet verdiği sektörde kalitenin yükseltilmesine laboratuvar hizmetleri ile bilimsel destek vermektir. Bu amaç doğrultusunda imkan ve kabiliyetlerini arttırmak için bilim ve teknolojiye sürekli yatırım yapan Lab Premium yönetimi ve personeli teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışarak, tarafsızlık, dürüstlük, güvenilirlik ve saygınlık ilkelerinden ödün vermeden, faaliyetlerini sürdürecektir.

Lab Premium müşteri memnuniyetinin sağlanmasında hızlı, kesin ve doğru analiz ve test sonuçlarının öneminin bilincindedir. Bu nedenle analiz ve test hizmetlerinde uluslararası kabul görmüş metotlar ve teknolojik cihazlar kullanılır. Lab Premium’ da analiz ve testler yalnızca nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmektedir ve personelin bilgi düzeyinin arttırılması yönelik eğitim faaliyetleri kalite sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Deney çalışmalarında görev alan bütün personelin, kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri, politika ve prosedürleri çalışmaları sırasında uygulamaları gerekliliği Lab Premium tarafından sağlanmaktadır. Lab Premium’ da ISO/IEC 17025 standardının gereksinimlerini karşılamak için kalite yönetim sisteminin etkinliği değerlendirilmekte ve etkinliğinin arttırılması için tüm iyileştirme olanakları kullanılmaktadır.

Eposta
Aboneliği